نحوه پرداخت:
روش های پرداخت :
1- پرداخت موقع تحویل
پس از انتخاب نوع و مشخصات سفارش ، مبلغ درج شده هنگام تحویل سفارش، دریافت می گردد . شایان ذکر است این نوع دریافت ، فقط به ساکنین شهر اصفهان تعلق می گیرد.
۲- پرداخت کارت به کارت یا پرداخت به حساب
هم استانی ها و هموطنان عزیز می توانند پس از ثبت و تکمیل سفارش ، وجه سفارش خود را به یکی از شماره حساب یا شماره کارت های قید شده، کارت به کارت نمایند.

شماره حساب بانک ملت : 8156786742
شماره کارت بانک ملت : 5372-2155-3376-6104
شماره شبا بانک ملت : IR04 – 0120 – 0200 – 0000 – 8156 – 7867 - 42

شماره حساب بانک ملی : 0106171964000
شماره کارت بانک ملی : 2868-1878-9918-6104
بنام: بهروز هاشم زاده

لطفا پس از واریز وجه و پرداخت موفق، تصویر فیش واریزی را به همراه شماره سفارش خود از طریق یکی از روش های زیر برای ما ارسال بفرمایید:
1- ارسال به آدرس ایمیل : Xmoohr@gmail.com
2- ارسال به ID تلگرام Xmoohr@
3- شماره تلگرام : 2578 894 0913
* توجه داشته باشید عدم اعلام واریز مبلغ سفارش به Xmohr باعث می گردد تا سفارش شما در پروسه تولید و ارسال قرار نگیرد.