نحوه ارسال:
شهراصفهان :
Xmohr سفارشات مشتريان شهر اصفهان را يک روز پس از سفارش از طریق پیک به صورت رايگان به هر نقطه شهر ارسال می نماید.
مشتریان مهر فوری 30 دقیقه پس از ثبت سفارش ، مهرشان به هر نقطه شهر اصفهان ارسال رایگان می گردد. بدیهی است به نسبت فاصله ، زمان تحویل ، متغیر خواهد شد.
مشتریان شهرستان ها و سراسر کشور :
در صورتی که محل تحویل سفارش، شهرستان های استان اصفهان و یا دیگر مناطق کشور باشد سفارش شما، از طریق شرکت پست رایگان به آدرس شما ارسال می گردد.
توجه : سفارشات روزهای قبل از تعطیلی، پس از تعطیلی ارسال می گردند