1
انتخاب نوع مهر
2
انتخاب نوع کادر و اندازه
3
انتخاب طرح کادرها
4
انتخاب پايه(دسته)
5
ثبت متن مهر
6
تاييد سفارش
R - 1717
کد کالا: R - 1717
نوع: ژلاتینی
2 خطی، در هر خط حداکثر 7 حرف یا 6 عدد
قیمت (بدون پايه) 16000 تومان
3- لطفا از لیست زير طرح کادر مهرتان را انتخاب کنید