1
انتخاب نوع مهر
2
انتخاب نوع کادر و اندازه
3
انتخاب طرح کادرها
4
انتخاب پايه(دسته)
5
ثبت متن مهر
6
تاييد سفارش
R - 2020
کد کالا: R - 2020
نوع: ژلاتینی
2 خطی، در هر خط حداکثر 11 حرف یا 7 عدد
قیمت (بدون پايه) 19000 تومان
3- لطفا از لیست زير طرح کادر مهرتان را انتخاب کنید