1
انتخاب نوع مهر
2
انتخاب نوع کادر و اندازه
3
انتخاب طرح کادرها
4
انتخاب پايه(دسته)
5
ثبت متن مهر
6
تاييد سفارش
R - 2525
کد کالا: R - 2525
نوع: ژلاتینی
3 خطی، در هر خط حداکثر 15 حرف یا 9 عدد
قیمت (بدون پايه) 21000 تومان
3- لطفا از لیست زير طرح کادر مهرتان را انتخاب کنید